Close

O nás

kruh_stanovyČlenové | PsiHostující členové | Mládežníci

Cílem spolku je vytvoření aktivní členské základny spojované zájmem o kynologii, a to se zaměřením na vodní práce. Spolek se dále svou činností
pokouší vytvářet svým členům zázemí pro výcvik, komunikaci a práci se psy a pomáhá jim se získáváním zkušeností a informací z oboru kynologie. Tímto rozvíjí činnost svou, stejně tak jako činnost a schopnosti svých členů.
Za tímto účelem AquaCanis CZ pořádá jednodenní či vícedenní setkání svých členů a spolupracuje s dalšími právnickými osobami, které mají obdobné poslání, a jejich členy, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

AquaCanisCZ bylo založeno jako občanské sdružení roku 2010 v chorvatské Fažaně, kde se konala první ustavující schůze sdružení. Sdružení bylo od 24.6.2010 registrované u Ministerstva vnitra České republiky. V souladu s § 3045 nového občanského zákoníku se z tohoto sdružení stal ke dni 1. ledna 2014 spolek, jehož právní rámec je dán tímto zákonem a stanovami.

Rozhodnutí založit sdružení (spolek) v nás zrálo poměrně dlouho, v podstatě po celou dobu, co jsme jezdili na různé pejskařské akce, abychom si užili volné víkendy tím nejlepším možným způsobem, tedy s rodinami a společnou partou kamarádů a známých, na pláži, u vody a hlavně se svými čtyřnohými miláčky.
V průběhu své činnosti členové AquaCanisCZ nasbírali notnou dávku zkušeností a poznatků o vodním výcviku a pozitivní motivaci a vedení psa, což zapříčinilo i mnohem zodpovědnější a cílevědomější přístup k práci se psem. Náš spolek také pomáhá naplnit některým členům profesionálnější ambice ve vodní záchranářské práci a připravuje je ke složení patřičných zkoušek. Na druhou stranu jsou členy občanského sdružení AquaCanisCZ pořád i tací, kteří stejně jako na začátku toto seskupení chápou jako výbornou možnost trávení volného času. Jak vidíte v AquaCanisCZ je místo opravdu pro každého.